Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων  
Στόχος του σεμιναρίου: Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις απαιτήσεις του CYS EN ISO/IEC 17025:2017, η κατανόηση σημαντικών εννοιών όπως η ποιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η κατανόηση της έννοιας της διαπίστευσης και τη σημασίας της, η κατανόηση εννοιών όπως οι μη συμμορφώσεις, ο έλεγχος ποιότητας, η διακρίβωση, η επαλήθευση, η αβεβαιότητα μετρήσεων, η ανάλυση επικινδυνότητας κλπ. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και θα λάβουν πρακτικές συμβουλές αναφορικά με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του προτύπου.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 9/5/2019  
Μέχρι: 10/5/2019Τελευταία Ενημέρωση: 12/3/2019 1:07:13 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ