Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
PRINCIPLES OF ISO 26000 Corporate Social Responsibility - GUIDELINES for SUSTAINABILITY  
Ο κόσμος του σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με πληθώρα περιβαλλοντικών, κοινωνικών, εργασιακών και επιχειρησιακών θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης δράσης. Η έλλειψη ηθικής συμπεριφοράς από τους οργανισμούς, η διαφάνεια και ο απολογισμός προς την Κοινωνία, η διαφορετικότητα, οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, η προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων, η πείνα, η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, η υγεία και ασφάλεια και η προστασία της χλωρίδας και της πανίδας είναι μερικά από τα κρίσιμα αυτά ζητήματα.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορίες: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα | Δια Βίου Μάθηση
Από: 4/12/2017  
Μέχρι: 5/12/2017Τελευταία Ενημέρωση: 24/11/2017 9:48:51 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ