Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Η νέα έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 31000: 2018 για τη Διαχείριση Ρίσκων. Τι αλλάζει?  
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον των διαφόρων κινδύνων, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους με σκοπό να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και τις επιδράσεις της στην επίτευξη των στόχων τους. Η Διαχείριση του Κινδύνου είναι ένα εργαλείο για επιχειρήσεις κάθε αντικειμένου δραστηριότητας, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Σύστημα Διαχείρισής τους, για τον εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να τους έχουν υπό έλεγχο. Η εφαρμογή της Διαχείρισης των Κινδύνων αυξάνει τόσο την επίγνωση των κινδύνων, όσο και των ευκαιριών. Η προληπτική προσέγγιση τους βοηθά στην εξασφάλιση της θετικής επιχειρηματικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα στάδια εφαρμογής της διαχείρισης κινδύνων  του ISO 31000. Θα παρουσιαστούν πρακτικές και εργαλεία με τα οποία στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν και θα καταγράψουν κινδύνους στον οργανισμό τους και θα εφαρμόσουν πρακτικές διαχείρισης αυτών των κινδύνων, υπό μορφή Ασκήσεων. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 22/11/2018  
Μέχρι: 22/11/2018Τελευταία Ενημέρωση: 29/10/2018 2:50:23 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ