Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Φεστιβάλ Νέων 29 Σεπτεμβρίου 2017
Η αντιπροσωπεία της "Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο" διοργανώνει "Φεστιβάλ Νέων" την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 2017 και η ώρα 17:00-20:00 στο Μόλο Λεμεσού.

Σκοπός της εκδήλωσης να ενημερωθούν οι νέοι για τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εργασίας, ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιχειρηματικότητα, δικαιώματα καταναλωτών και πολλά άλλα, καθώς να λάβουν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ως υποστηρικτής του έργου αυτού, θα συμμετάσχει στην εκδήλωση και θα παρέχει πληροφορίες σε σχέση με το Δίκτυο ΙΜΙ, Your Europe και Solvit.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Μεταφορές, Συγκοινωνίες και Οδική Ασφάλεια | Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα | Άνθρωπος, Οικογένεια, Εκκλησία και Κύκλος Ζωής |
Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα | Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση | Εκπαίδευση και Κατάρτιση |
Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Ελεύθερος Χρόνος | Χρηματοοικονομικά, Παραγωγικότητα, Έρευνα και Καινοτομία | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες |
Επιχειρήσεις, Εμπόριο και Βιομηχανία | Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη

Υποκατηγορίες: Συγκοινωνίες και Μεταφορές | Οχήματα και Οδική Ασφάλεια | Χορηγίες και Επιδόματα προς τον πολίτη |
Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα | Βοηθήματα προς άτομα με αναπηρίες | Πιστοποιητικά, Έγγραφα και Βιβλιάρια |
Οικογένεια και Παιδί | Γη και Κατοικία | Ιθαγένεια, Μετανάστευση και Αλλοδαποί |
Εκλογές | Υγεία και Υγιεινή | Ιατρικές Υπηρεσίες και Νοσοκομεία |
Διατροφή | Κοινωνική Πρόνοια και Ευημερία | Προστασία Καταναλωτών |
Ευρωπαϊκή Ένωση | Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα | Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση |
Ηλεκτρονική Μάθηση | Εθελοντισμός | Έρευνα και Καινοτομία |
Χρηματοοικονομικά | Τεχνολογίες Πληροφορικής | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας |
Τηλεπικοινωνίες | Βιομηχανία | Εμπόριο |
Ίδρυση και Λειτουργία Επιχείρησης | Εργασία και Απασχόληση | Εύρεση Εργασίας |
Επαγγελματικά Προσόντα | Κοινωνική Ασφάλιση και Σύνταξη | Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
Από: 29/9/2017  
Μέχρι: 29/9/2017Τελευταία Ενημέρωση: 14/9/2017 10:46:00 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ