Πανεπιστήμιο Κύπρου
Προβολή ταινίας Πενταδάκτυλος Τόσο Κοντά… Μα τόσο Μακριά  
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Ελεύθερος Χρόνος
Υποκατηγορία: Περί Κύπρου
Από: 23/2/2018  
Μέχρι: 23/2/2018Τελευταία Ενημέρωση: 8/2/2018 9:15:28 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ