Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ημερίδα για το κυκλοφοριακό στην είσοδο της Λευκωσίας και τη βιώσιμη κινητικότητα  
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Μεταφορές, Συγκοινωνίες και Οδική Ασφάλεια
Υποκατηγορία: Συγκοινωνίες και Μεταφορές
Από: 26/1/2018  
Μέχρι: 26/1/2018Τελευταία Ενημέρωση: 12/1/2018 11:06:56 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ