Πανεπιστήμιο Κύπρου
4th Innovation and Entrepreneurship Forum  

IEF 2019 will highlight research results with a potential for market exploitation and/or societal impact and celebrate entrepreneurial success, by awarding individuals or teams that excelled in innovative entrepreneurship in Cyprus or abroad.

It is expected to bring together multidisciplinary knowledge from researchers, professionals, industry and business leaders and successful entrepreneurs seeking for potential research, economic and technological synergies.

April 19th 10:00am
University of Cyprus Anastasios Leventis Council & Senate Building Room B108

 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά, Παραγωγικότητα, Έρευνα και Καινοτομία
Υποκατηγορία: Έρευνα και Καινοτομία
Από: 19/4/2019  
Μέχρι: 19/4/2019Τελευταία Ενημέρωση: 19/3/2019 3:04:21 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ