Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
How startups are transforming the manufacturing industry  
Industry 4.0 refers to The Fourth Industrial Revolution and the birth of the smart factory in which cyber-physical systems can monitor the physical processes of the production and make decentralized decisions in real time. Through the incorporation of cyber-physical system solution, businesses can:
 • Increase health and safety for their workers;
 • Improve the control of their supply chain through data analysis at every level of manufacture and product delivery;
 • Enhance their productivity through ICT control, raising thus their profits.
Worldwide, young, creative companies are doing some amazing things with Industry 4.0.
For this purpose, Deloitte’s Innovation and Entrepreneurship Centre in cooperation with CUTing Edge are organizing this workshop and dedicates it to early-stage and market-ready startups which would like to develop solutions that could transform the manufacturing industry.
Join us if you are a student and/or aspiring entrepreneur with an interest in:
 • Industrial Internet of Things 

 • AR/VR applications

 • Smart logistics & asset tracking
 • Plant safety & collaboration solutions
 • Horizontal & vertical system integration

 • Surveillance & Security
 • Cybersecurity 

 • Cloud & fog tech
 • Machine learning & AI
 • Additive Manufacturing
 • Other related fields
Speakers at the meetup will be Zohar Yami, who will give an overview of recent trends in the field as well as provide examples and best practices & Monica Ioannidou, who will present the current situation of the Cyprus manufacturing industry and give insights as to the direction of technologies that could be applicable for factories in the country. Monica will also talk about ARIS – A Really Inspiring Space
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Επιχειρήσεις, Εμπόριο και Βιομηχανία
Υποκατηγορία: Ίδρυση και Λειτουργία Επιχείρησης
Από: 7/11/2017  
Μέχρι: 7/11/2017Τελευταία Ενημέρωση: 30/10/2017 10:20:09 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ