Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου  
Ημερίδα Ενημέρωσης - Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου»

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε Ημερίδα Ενημέρωσης - Πληροφόρησης για την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του «Σχεδίου Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου» η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, την Πέμπτη 2/11/2017 και ώρα 10:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ». Η Ημερίδα αποτελεί επανάληψη των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στις 7, 8 και 29 Αυγούστου.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020. Επιδίωξη του είναι η παροχή ενισχύσεων για την ενθάρρυνση επενδύσεων και παρεμβάσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος με στόχο την άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν.

Τα Σχέδιο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, προκηρύχθηκε στις 3/8/2017 με προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 5/2/2018.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα
Υποκατηγορία: Σχέδια Χορηγιών προς επιχειρήσεις
Από: 2/11/2017  
Μέχρι: 2/11/2017Τελευταία Ενημέρωση: 24/10/2017 8:41:41 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ