Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
Robotex Cyprus Challenge  
Το Cyprus Computer Society (CCS) διοργανώνει το 1ο CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE στη βάση των προτύπων και κανονισμών του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Ρομποτικής ROBOTEX Εσθονίας.

Σκοποί του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, η εισαγωγή της ρομποτικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αναβάθμιση των επιστημονικών πεδίων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και η προώθηση νέων μορφών μάθησης.

Στόχοι του διαγωνισμού είναι η προσέλκυση μαθητών σε τομείς STEM, η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, η διαθεματική ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας, ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών/ακαδημαικών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δεξιοτήτων κώδικα και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των προοοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, ο διαγωνισμός προσφέρει ευκαιρίες για την ανάδειξη των ταλέντων των διαγωνιζομένων μέσω της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Εκπαίδευση και Κατάρτιση | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες
Υποκατηγορίες: Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση | Μέση Εκπαίδευση | Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση |
Τεχνολογίες Πληροφορικής
Από: 25/6/2017  
Μέχρι: 25/6/2017Τελευταία Ενημέρωση: 23/6/2017 8:13:35 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ