Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
The Cyprus FinTech Expo  
The Cyprus FinTech Expo is a one day event that combines an unrivalled educational conference with a comprehensive exposition of the latest products and technologies disrupting the traditional financial services. Alongside the conference, attendees are offered a chance to network with like-minded professionals, join in the talking points surrounding the impact and future of FinTech and keep up to date with all the rapid developments of the latest technology revolution. Nicosia will take center stage as leading industry experts - both visionaries and pioneers - come together to celebrate this new emerging reality.

The Cyprus FinTech Expo aspires to become an annual European meeting of professionals where updates and issues of concern to the industry are discussed. Seize the opportunity to attend the first event of its kind in Cyprus, guaranteed to leave its mark. More than just an event, you will enjoy an unparalleled experience!

Forum Details
Wednesday, 8th November 2017, Hilton Park Hotel, Nicosia
The conference will be conducted in English.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά, Παραγωγικότητα, Έρευνα και Καινοτομία
Υποκατηγορία: Χρηματοοικονομικά
Από: 8/11/2017  
Μέχρι: 8/11/2017Τελευταία Ενημέρωση: 23/10/2017 11:47:30 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ