Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Πώς μπορεί το (σωστό!) Μάρκετινγκ να βοηθήσει την Επιχειρήση σας (SOP23)  
 
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 09, 16 & 23.11.2018
Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικά Γραφεία ΚΕΠΑ, Καλλιπόλεως 77, 2100 Λευκωσία.
Υπεύθυνος Προγράμματος: Χριστιάνα Χριστοδούλου
Τηλ.: 22806119, Φαξ: 22376872, Email: cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής:
 €165 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:
€132 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ: €33 το άτομο

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Το Μάρκετινγκ είναι μια θεωρία, μια πρακτική, μια επιστήμη που συχνά παρεξηγείται. Άτομα που δεν έχουν ακαδημαϊκή πείρα στη Διοίκηση συχνά παραβλέπουν αυτό το σημαντικό εργαλείο ίσως γιατί δεν γνωρίζουν τι είναι ή πως γίνεται το μάρκετινγκ σωστά, ή αμφιβάλουν τις δυνατότητες του.  Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στην εκπαίδευση ατόμων στις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ και πως αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πράξη για σωστή και πετυχημένη προώθηση της εταιρείας τους  - μικρή, μεγάλη ή και σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμο αυτό τον καιρό με τις αυξανόμενες εταιρείες start-up που όπου το μάρκετινγκ είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο που χρειάζονται για την επιτυχή τους δημιουργία και εδραίωση.

ΣΤΟΧΟΙ:
Το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε βασικές αρχές του μάρκετινγκ σε στόχο την αύξηση των πωλήσεων μέσω της διερεύνησης του πελατολογίου και της διατήρησης ικανοποιημένων πελατών. Με τη λήξη της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
1.         Ορίζουν τι είναι το Μάρκετινγκ και ποιες οι διαφορές με τις Πωλήσεις
2.         Διακρίνουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης μάρκετινγκ
3.         Αναγνωρίζουν τα διάφορα εργαλεία μάρκετινγκ και πότε και πως θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν
4.         Δημιουργούν και να εφαρμόζουν πλάνο μάρκετινγκ
5.         Υιοθετήσουν το μάρκετινγκ σαν αναπόσπαστο μέρος της προώθησης τους

ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό του τμήματος πωλήσεων και μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης πελατών, που δεν έχει προηγούμενη ακαδημαϊκή γνώση στο Μάρκετινγκ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 21 ώρες
  • Παρασκευή       09.11.2018 (8:30πμ - 4.30μμ) (15) λεπτά διάλειμμα & (45) λεπτά γεύμα
  • Παρασκευή        16.11.2018 (8:30πμ - 4.30μμ) (15) λεπτά διάλειμμα & (45) λεπτά γεύμα
  • Παρασκευή        23.11.2018 (8:30πμ - 4.30μμ) (15) λεπτά διάλειμμα & (45) λεπτά γεύμα
ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιούλα Μελανθίου, PhD. Associate Professor, Chartered Marketer (MCIM)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: 28

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
  • Διάλεξη / Εισήγηση: Μεταξύ εκπαιδευτή και καταρτιζομένων
  • Πρακτικά και πραγματικά παραδείγματα
  • Άλλες ενεργητικές τεχνικές: Ασκήσεις, εργασία σε ομάδες (ανταλλαγή απόψεων και ιδεών)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
Σημειώσεις, μηχάνημα προβολής μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PowerPoint Presentation), πίνακας σημειώσεων

 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορίες: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα | Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση | Εκπαίδευση και Κατάρτιση |
Επιχειρήσεις, Εμπόριο και Βιομηχανία

Υποκατηγορίες: Σχέδια Χορηγιών προς επιχειρήσεις | Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα | Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση |
Δια Βίου Μάθηση | Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση | Εμπόριο |
Ίδρυση και Λειτουργία Επιχείρησης
Από: 9/11/2018  
Μέχρι: 23/11/2018Τελευταία Ενημέρωση: 30/10/2018 12:28:55 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ