Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Έναρξη Επιχορηγημένου Προγράμματος Κατάρτισης με θέμα: «GDPR – Οι Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι ευθύνες των Επιχειρήσεων»  
Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «GDPR – Οι Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι ευθύνες των επιχειρήσεων».

Από τις 25.05.2018 ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί αυτόματα σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα, σε: Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές/ Λειτουργούς Πληροφορικής (IT), Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού,  Υπεύθυνους Marketing, Υπευθύνους Εσωτερικού Ελέγχου και Νομικούς Σύμβουλους.

Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 14 ώρες και θα διεξαχθεί στις 13 & 20.11.2018 από τις 08:30 – 16:30 στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Το πρόγραμμα έχει τύχει της έγκρισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.
Δικαίωμα Συμμετοχής
€150 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ
€120 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ
€30 το άτομο

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ  http://www.mlsi.gov.cy/kepa ή να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Λειτουργό του Προγράμματος κα Χριστιάνα Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 22806119 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα | Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση | Εκπαίδευση και Κατάρτιση |
Επιχειρήσεις, Εμπόριο και Βιομηχανία

Υποκατηγορίες: Σχέδια Χορηγιών προς επιχειρήσεις | Ευρωπαϊκή Ένωση | Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα |
Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση | Δια Βίου Μάθηση | Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση |
Ίδρυση και Λειτουργία Επιχείρησης
Από: 13/11/2018  
Μέχρι: 20/11/2018Τελευταία Ενημέρωση: 2/11/2018 12:59:07 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ