Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Διαγωνισμός για την "Οργάνωση και Υλοποίηση Εργαστηρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Europass"  
Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα: τον Υπεύθυνο Έργου και τους δυο (2) Εκπαιδευτές.
 
Υπεύθυνος Έργου
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω:
  1. Ακαδημαϊκό προσόν (Μεταπτυχιακό, Πτυχίο) σε οποιοδήποτε θέμα
και
  1. Τρία (3) χρόνια γενική επαγγελματική πείρα εκ των οποίων ένα (1) χρόνο ειδική επαγγελματική πείρα σχετική με οργάνωση / διεύθυνση κατάρτισης / εκπαίδευσης ή ως εκπαιδευτής πλήρους απασχόλησης σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων.
 
Εκπαιδευτές
Οι Εκπαιδευτές θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω:
  1. συναφές με το θέμα διδασκαλίας (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επαγγελματική Συμβουλευτική, κτλ) ακαδημαϊκό προσόν (Μεταπτυχιακό, Πτυχίο) και δύο (2) χρόνια επαγγελματική πείρα σχετική με το θέμα διδασκαλίας
ή
μη συναφές ακαδημαϊκό προσόν και τέσσερα (4) χρόνια επαγγελματική πείρα σχετική με το θέμα διδασκαλίας
και
  1. προηγούμενη εκπαιδευτική πείρα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, με συμποσούμενη συνολική διάρκεια διδασκαλίας τουλάχιστον εξήντα (60) ώρες.
Προθεσμία υποβολής Προσφορών: Έως 06 Ιουλίου και ώρα 14:00.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα | Εκπαίδευση και Κατάρτιση | Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη
Υποκατηγορίες: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα | Δια Βίου Μάθηση | Εύρεση ΕργασίαςΤελευταία Ενημέρωση: 17/6/2015 10:06:44 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ