Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Πρόγραμμα Κατάρτισης "Αποτελεσματικός Πωλητής", Κέντρο Παραγωγικότητας  
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του πωλητή
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα
Από: 15/11/2017  
Μέχρι: 15/11/2017Τελευταία Ενημέρωση: 3/11/2017 12:08:13 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ