Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Πρόγραμμα Κατάρτισης: Αποτελεσματικός Πωλητής  
Τίτλος Προγράμματος:
Αποτελεσματικός Πωλητής
Κωδικός Προγράμματος:
SOP 20
Διάρκεια Προγράμματος:
7 ώρες
Ημερομηνία Διεξαγωγής:
23/05/2018 (08.00πμ - 4.00μμ)
Τόπος Διεξαγωγής:
Κεντρικά Γραφεία ΚΕΠΑ, Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, 2100 Αγλαντζιά
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Αντώνης Άνιφτος
Τηλ.: 22806113, Φαξ:22376872, Email:  
aaniftos@kepa.mlsi.gov.cy
Δικαίωμα Συμμετοχής:
€ 95 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ:
€ 76 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ:
€ 19 το άτομο
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Δια Βίου Μάθηση
Από: 23/5/2018  
Μέχρι: 23/5/2018Τελευταία Ενημέρωση: 21/5/2018 2:10:42 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ