Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Διεθνές Διαδικτυακό Σεμινάριο (webinar) για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων (E-Waste)  
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε  στο  Διεθνές  Διαδικτυακό   Σεμινάριο  (webinar)  για  να μάθετε περισσότερα για το έργο Ευρωπαικό Εργο EwasteR* που αφορά τον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.  
 
Το   webinar θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη,  12  Δεκεμβρίου  2017 από τις 11:45 -­ 15:00 ώρα Κύπρου και η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι η αγγλική. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το webinar αφού κάνετε εγγραφή σ’ αυτό τον σύνδεσμο http://bit.ly/2zdVSTG
 
 Μάθετε  περισσότερα  για  το  Ewaster  και  τα  αποτελέσματα  του  έργου  χωρίς  να  φύγετε  από  το  
γραφείο σας. Είναι εξαιρετικά εύκολο! Μείνετε συντονισμένοι και θα σας δούμε διαδικτυακά!
 
 *Το ευρωπαϊκό έργο EwasteR επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και προώθησης της επιχειρηματικότητας, στον τομέα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη.   Η ομάδα υλοποίησης του έργου στην Κύπρο είναι το Intercollege, το Κυπριακό Εμπορικό  και  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  (ΚΕΒΕ)    και  το  Κέντρο  Παραγωγικότητας  Κύπρου (ΚΕΠΑ). Για  περισσότερες πληροφορίες  σχετικά  με  το  έργο  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα http://www.ewaster.eu/
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση | Εκπαίδευση και Κατάρτιση | Γεωργία, Κτηνοτροφία, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον |
Επιχειρήσεις, Εμπόριο και Βιομηχανία

Υποκατηγορίες: Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση | Ηλεκτρονική Μάθηση | Δια Βίου Μάθηση |
Βιομηχανία
Από: 12/12/2017  
Μέχρι: 12/12/2017Τελευταία Ενημέρωση: 6/12/2017 10:42:02 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ