Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Βέλτιστοι Τρόποι Διαχείρισης Εργατικών Θεμάτων εντός της Επιχείρησης - HBO197  

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης σε επαγγελματίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από το σύνολο της Κυπριακής Εργατικής Νομοθεσίας.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών. Κυρίως σε Διεθυντές Εταιρειών, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστές, Νομικούς Σύμβουλους.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί ως ακολούθως:
Δικαίωμα Συμμετοχής
€165 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ
€132 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ
€33 το άτομο


Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη του Προγράμματος κα Χριστιάνα Χριστοδούλου, ηλεκτρονικά στο cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy ή τηλεφωνικώς στο 22806119.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα
Από: 19/3/2020  
Μέχρι: 20/3/2020Τελευταία Ενημέρωση: 17/2/2020 1:44:45 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ