Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
GDPR –Οι Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι ευθύνες των Επιχειρήσεων - HBO169  
Οι αλλαγές που επήλθαν με βάση το GDPR απαιτούν ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο. Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις και πώς μπορούν να προετοιμαστούν;  Ποια τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή τους στο νέο κανονισμό έτσι, ώστε να αποφευχθούν τα μεγάλα πρόστιμα από τη μη συμμόρφωσή τους;  Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών για τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων και διαχείρισης πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation – GDPR) ο οποίος o οποίος ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16.04.2016 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 25.05.2018.

Ο νέος κανονισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα, σε: Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές/ Λειτουργούς Πληροφορικής (IT), Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού,  Υπεύθυνους Marketing, Υπευθύνους Εσωτερικού Ελέγχου και Νομικούς Σύμβουλους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 14 ώρες, οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 28 και ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει καθοριστεί ως ακολούθως:
Δικαίωμα Συμμετοχής
€150 το άτομο
Επιχορήγηση ΑνΑΔ
€120 το άτομο
Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ
€30 το άτομο


Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη του Προγράμματος κα Χριστιάνα Χριστοδούλου, ηλεκτρονικά στο cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy ή τηλεφωνικώς στο 22806119.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Υποκατηγορία: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα
Από: 28/3/2019  
Μέχρι: 29/3/2019Τελευταία Ενημέρωση: 21/3/2019 8:21:47 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ