Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Εκπαιδευτικά Μαθήματα Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας  
Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας στοχεύοντας στη διατήρηση, προώθηση και εκμάθηση της Κυπριακής παράδοσης, οργανώνει στα εργαστήρια της σε Λευκωσία, Λεμεσό και Τσιακκιλερό σειρά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Η ημερομηνία έναρξης των πρώτων μαθημάτων αναμένεται  να είναι η 18η Μαρτίου, 2019.
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορίες: Άνθρωπος, Οικογένεια, Εκκλησία και Κύκλος Ζωής | Εκπαίδευση και Κατάρτιση | Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Ελεύθερος Χρόνος |
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες

Υποκατηγορίες: Εκπαίδευση - Γενικά Θέματα | Δια Βίου Μάθηση
Από: 8/2/2019  
Μέχρι: 18/3/2019Τελευταία Ενημέρωση: 8/2/2019 11:53:46 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ