Τμήμα Φορολογίας
Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων μέσω της υπηρεσίας Taxisnet  
Το Τμήμα Φορολογίας, σας ενημερώνει ότι η υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Μισθωτού/Αυτοεργοδοτούμενου) για το φορολογικό έτος 2015 μέσω της υπηρεσίας Taxisnet έχει τεθεί σε λειτουργία. 
 


The Tax Department, would like to inform you that the submission of Individual’s Income Tax Return (Employee/Self Employed) for the tax year 2015 is available at the Taxisnet service. 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Χρηματοοικονομικά, Παραγωγικότητα, Έρευνα και Καινοτομία
Υποκατηγορία: ΧρηματοοικονομικάΤελευταία Ενημέρωση: 19/4/2016 1:54:35 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ