Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο τρίτος δρόμος μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας: Εθελοντισμός, φιλανθρωπία και κοινωνία των πολιτών  
Ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργανώνουν διεπιστημονική ημερίδα με θεματική: «Ο τρίτος δρόμος μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας: Εθελοντισμός, φιλανθρωπία και κοινωνία των πολιτών». Η διεπιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 μεταξύ των ωρών 11:00 π.μ. και 5:00 μ.μ., στην αμφιθεατρική αίθουσα «Αμφιθέατρο ΒΗΤΑ» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία. 
 
Η διεπιστημονική ημερίδα κοσμείται από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς, αξιόλογους επιστήμονες, ανθρώπους του πνεύματος και διανθίζεται με σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μετά το πέρας των εργασιών, θα παρέχονται πιστοποιητικά παρακολούθησης, σε όσα άτομα το επιθυμούν. 
 
Σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις μοιάζουν να χαρακτηρίζονται από την απροσωπία εργαλειακών συσχετίσεων, η διεξαγόμενη διεπιστημονική ημερίδα προτάσσει τον εναλλακτικό άξονα του εθελοντισμού, της φιλανθρωπίας και της κοινωνίας των πολιτών, που ταυτίζεται με τις αρχές της προσφοράς και της κοινότητας, σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι.
Ο Σύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνδιοργανώνουν διεπιστημονική ημερίδα με θεματική: «Ο τρίτος δρόμος μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας: Εθελοντισμός, φιλανθρωπία και κοινωνία των πολιτών». Η διεπιστημονική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018 μεταξύ των ωρών 11:00 π.μ. και 5:00 μ.μ., στην αμφιθεατρική αίθουσα «Αμφιθέατρο ΒΗΤΑ» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία. 
 
Η διεπιστημονική ημερίδα κοσμείται από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς, αξιόλογους επιστήμονες, ανθρώπους του πνεύματος και διανθίζεται με σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Μετά το πέρας των εργασιών, θα παρέχονται πιστοποιητικά παρακολούθησης, σε όσα άτομα το επιθυμούν. 
 
Σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις μοιάζουν να χαρακτηρίζονται από την απροσωπία εργαλειακών συσχετίσεων, η διεξαγόμενη διεπιστημονική ημερίδα προτάσσει τον εναλλακτικό άξονα του εθελοντισμού, της φιλανθρωπίας και της κοινωνίας των πολιτών, που ταυτίζεται με τις αρχές της προσφοράς και της κοινότητας, σε ολόκληρο το φάσμα του κοινωνικού γίγνεσθαι.

 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Ελεύθερος Χρόνος
Υποκατηγορία: Εθελοντισμός
Από: 13/10/2018  
Μέχρι: 13/10/2018Τελευταία Ενημέρωση: 10/10/2018 9:13:38 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ