Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
Ημερίδες παροχής οδηγιών για συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1  
Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει ημερίδες για παροχή οδηγιών και πληροφοριών σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν τη Βασική Δράση 1 στους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Στόχος των ημερίδων είναι να δοθούν πληροφορίες για τις επιλέξιμες δραστηριότητες της κάθε δράσης, οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς επίσης και οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επίσης θα δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ερωτήσεις και να συζητήσουν με τους Λειτουργούς του ΙΔΕΠ για θέματα συμπλήρωσης και υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες  και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε τους πιο κάτω συνδέσμους: 

Σχολική Εκπαίδευση και της Εκπαίδευση Ενηλίκων - ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15/01/18 - ώρα 15:00-18:30

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 16/01/18 - ώρα 09:00-13:00

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 16/01/18 - 
 ώρα 15:00-18:30

 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα
Υποκατηγορία: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα
Από: 15/1/2018  
Μέχρι: 16/1/2018Τελευταία Ενημέρωση: 12/1/2018 11:21:09 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ