Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
Ημερίδα Ενημέρωσης Erasmus+ : Υποβολή Αιτήσεων 2018  
Οι Εθνικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (για τον τομέα της Νεολαίας), με την ευκαιρία της δημοσίευσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων 2018, διοργανώνουν ημερίδα πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Erasmus+. Στόχος της εν λόγω ημερίδας είναι η παροχή πληροφοριών για τις Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ με έμφαση στις αποκεντρωμένες Δράσεις του Προγράμματος τις οποίες διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, από τις 15:45μμ μέχρι τις 19:30μμ, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, 2017.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα
Υποκατηγορία: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα
Από: 6/12/2017  
Μέχρι: 6/12/2017Τελευταία Ενημέρωση: 27/11/2017 11:23:08 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ