Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

UNic at a Glance

The University of Nicosia is an independent, co-educational, equal opportunity tertiary education institution, combining the best elements in western education, quality standards and an international philosophy.

Located in Nicosia, the capital of Cyprus, an island which lies at the cross-roads of three continents, the University has quickly become a global education centre. International in philosophy, the University hosts students from all over the world, in a multicultural learning environment, promoting friendship, cooperation and understanding.

The University pursues excellence in education through high teaching standards, in a continually improving academic environment. Besides classroom instruction, the University offers students opportunities to become involved in a whole range of activities including student clubs, sports, public lectures and seminars.
 
The University is actively involved in European and local research projects as a partner and as a coordinating institution. Additionally, the University of Nicosia received approval for an Erasmus University Charter and is an official participant in the European Credit Transfer System (ECTS). The University of Nicosia is also actively involved in the community with campaigns for various causes, including environmental protection. In recognition of this work the institution received the prestigious “Global 500” award from the United Nations. Other examples of community service include campaigns for fighting world hunger and raising funds for worthy causes. In an ongoing project, professors help prison inmates acquire knowledge and skills in Computing, Art and Psychology.
 
Academic tradition encourages the majority of the world’s universities to adopt the name of the city which hosts them. Indeed, this occurs almost as a rule when the city in question happens to be the capital city. The University of Nicosia is proud of the ties and status which its name conveys. To this end, the University is committed to maintaining its position at the forefront of education, research and social service; in line with the enduring motto of the institution: “Excellence in Education”.

Κατηγορία: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποκατηγορία:  Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή (Ιδιωτικά)


Τελευταία Ενημέρωση: 13/11/2014 8:53:57 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ