Τμήμα Εργασίας
Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι κυριότεροι επίμέρους στόχοι του Τμήματος είναι οι ακόλουθοι:
 • Η πλήρης, παραγωγική και ποιοτική απασχόληση, μέσω ενθάρρυνσης για αυξημένη συμμετοχή του πληθυσμού στην απασχόληση, μέσω παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης εργασίας και πλήρωσης κενών θέσεων, και μέσω επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Η ορθολογική αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης επιτελικής και συντονιστικής εργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου.
 • Η προστασία ειδικών ομάδων στον τομέα της εργασίας, περιλαμβανομένης της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, καθώς και της προστασίας των νεαρών προσώπων, και των εγκύων και λεχώνων.
 • Η διασφάλιση συνθηκών ορθής απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας.
 • Ο χειρισμός σχεδίων χορηγιών για κίνητρα απασχόλησης.

Αρμοδιότητες/ Δραστηριότητες

 • Απασχόληση (περιλαμβάνει μελέτη αγοράς εργασίας, σύζευξη θέσεων και ανέργων, ειδικές έρευνες)
 • Κατάρτιση, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου (περιλαμβάνει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Διακίνηση Ευρωπαίων Εργαζομένων (περιλαμβάνει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για Θέματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και EURES).
 • Διερεύνηση καταγγελιών για θέματα διακρίσεων στην απασχόληση, την εργασία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες, ανθρώπινα δικαιώματα στην απασχόληση
 • Απασχόληση αλλοδαπών από τρίτες χώρες - χορήγηση εγκρίσεων προς εργοδότες
 • Γενικότερα θέματα εναρμόνισης με Κοινοτικό Κεκτημένο και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, στον τομέα της απασχόλησης και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Απασχόληση ατόμων με καθεστώς ασύλου (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας και αιτητές ασύλου).

Επαρχιακά Γραφεία

Η οργάνωση των υπηρεσιών του Τμήματος περιλαμβάνει τα Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία καθώς και τα επαρχιακά Γραφεία Εργασίας Λευκωσίας (με Τοπικά Γραφεία στη Λακατάμια, Λατσιά και Αγλαντζιά), Λεμεσού (με Τοπικά Γραφεία στον Ύψωνα και Αγρό/Πελένδρι), Λάρνακας/Αμμοχώστου (με Τοπικά Γραφεία στο Παραλίμνι και Αραδίππου) και Πάφου (με Τοπικό Γραφείο στην Πόλη της Χρυσοχούς).


Κατηγορία: Υπουργεία και Τμήματα / Υπηρεσίες τους
Υποκατηγορία:  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Τελευταία Ενημέρωση: 5/12/2012 9:55:53 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ