Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Σκοπός της Γεωργικής Ασφάλισης, η οποία αποτελεί προοδευτικό, κοινωνικό μέτρο αγροτικής πολιτικής, είναι η ευημερία των γεωργών, η οποία επιτυγχάνεται με την εισοδηματική τους στήριξη στις περιπτώσεις ζημιών από ασφαλισμένους φυσικούς κινδύνους στην ασφαλισμένη γεωργική παραγωγή τους. Με την επίτευξη του σκοπού αυτού, δημιουργούνται συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και ενθαρρύνονται αυξημένες επενδύσεις στη γεωργία, με συνακόλουθα την αγροτική ανάπτυξη και την προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας.

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός έθεσε ως στόχο τη διαμόρφωση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, το οποίο να καλύπτει όλα τα γεωργικά προϊόντα από όλους τους ασφαλίσιμους φυσικούς κινδύνους.  Γι’ αυτό και η αρχική νομοθεσία, που κάλυπτε ορισμένα μόνο γεωργικά προϊόντα έναντι περιορισμένου αριθμού φυσικών κινδύνων, τροποποιήθηκε προοδευτικά, τόσο προς την κατεύθυνση της επέκτασης  για ασφάλιση νέων προϊόντων και για κάλυψη πρόσθετων κινδύνων στα ήδη ασφαλισμένα προϊόντα, όσο και προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων ασφάλισης και της αύξησης των παρεχόμενων αποζημιώσεων.

Δραστηριότητες

Καλυπτόμενα Προίοντα και Κίνδυνοι

Φυλλοβόλα   Πατάτες
Αμπέλια   Φασόλια
Σιτηρά   Αγκινάρες
Ξηρικά - Κτηνοτροφικά   Μέσπιλα
Εσπεριδοειδή      

Κατηγορία: Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Υποκατηγορία:  Ημικρατικοί Οργανισμοί


Τελευταία Ενημέρωση: 26/2/2013 1:04:44 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ