Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνο για τη μόρφωση των πολιτών, την οργάνωση και λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και γενικά την ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων.

Σ’ αυτό υπάγονται οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης, Τεχνικής, Ειδικής και Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, η Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, η Υπηρεσία Φοιτητικών Θεμάτων, η Υπηρεσία Εξετάσεων, τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και τα Επιμορφωτικά Κέντρα, το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π).

Κατηγορία: Υπουργεία και Τμήματα / Υπηρεσίες τους
Υποκατηγορία:  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Τελευταία Ενημέρωση: 18/6/2013 1:50:20 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ