Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Αποστολή

Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της Κύπρου αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας, καθώς η Κύπρος είναι ένα μικρό νησί του οποίου το 36,2% της έκτασης κατέχεται μέχρι σήμερα παράνομα από την Τουρκία, μετά από τη στρατιωτική επέμβαση που πραγματοποίησε το 1974.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η γεωργικές και αγροτικές περιοχές που συνθέτουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του κυπριακού τοπίου, τα δάση που σήμερα καλύπτουν περίπου το 20% του νησιού, καθώς και άλλες φυσικές περιοχές και υδάτινα οικοσυστήματα, θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να καταστούν αειφόρα. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει την τεράστια αυτή ευθύνη, προωθώντας μέσα από ένα ολοκληρωμένο συντονισμό, την προστασία και αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, καθώς και την αειφόρο διαχείριση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής. Εργαζόμαστε λοιπόν με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, για να διασφαλίσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις σημερινές και μελλοντικές γενιές των Κυπρίων.


Κατηγορία: Υπουργεία και Τμήματα / Υπηρεσίες τους
Υποκατηγορία:  Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


Τελευταία Ενημέρωση: 4/6/2015 9:36:10 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ