Δήμος Στροβόλου
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Ο Δήμος Στροβόλου ιδρύθηκε το 1986, με βάση τη Νομοθεσία του Περί Δήμων Νόμου 111/85 και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Κύπρου, μετά τον Δήμο Λεμεσού, με πληθυσμό πέραν των 70.000 κατοίκων.

Αναφορές στο Στρόβολο ή Στρόβιλο υπάρχουν από τα μεσαιωνικά χρόνια, από τον γνωστό μεσαιωνικό χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά και από τον Φλώριο Βουστρώνιο, λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας ο Στρόβολος υπήρξε βασιλικό φέουδο. Κατά την περίοδο της ενετοκρατίας δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία για τον Στρόβολο. Στην όλη εξέλιξη της ιστορίας του Στροβόλου, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο Εθνομάρτυρας Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης του 1821 συνέβαλε τα μέγιστα στη διάσωση του ελληνικού πνεύματος και της χριστιανοσύνης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και οι άλλοι αρχιερείς και πρόκριτοι της Κύπρου απαγχονίστηκαν από τους Τούρκους την 9η Ιουλίου του 1821.

Ο Στρόβολος είναι σήμερα ένα μεγάλο προάστιο, καταλαμβάνει μία έκταση 25 τετραγωνικών χλμ και χωρίζεται σε έξι ενορίες: τη Χρυσελεούσα, τον Αγ. Δημήτριο, τον Απ. Βαρνάβα και Αγ. Μακάριο, τον Αγ. Βασίλειο, τον Εθνομάρτυρα Κυπριανό και τον Σταυρό.

Ο Στρόβολος αναπτύχθηκε και πήρε τη σημερινή του μορφή μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 38% του εδάφους της νήσου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί πρόσφυγες να εγκατασταθούν στην περιοχή του Δήμου.

Από το 1974 λειτουργεί στο Στρόβολο μεγάλη βιομηχανική περιοχή, ενώ οι τομείς των υπηρεσιών και των κατασκευών έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι 27μελές και απαρτίζεται από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο και 25 Δημοτικούς Συμβούλους. Οι αρμοδιότητες του Δήμου, καθώς και τα καθήκοντα και εξουσίες του Συμβουλίου περιγράφονται στα άρθρα 83, 84 και 85 του Περί Δήμων Νόμου 11/85.

Ο Δήμαρχος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, είναι το εκτελεστικό όργανο του Δήμου και προΐσταται της Υπηρεσίας. Για διευκόλυνση του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν εγκαθιδρυθεί οι πιο κάτω Δημοτικές Επιτροπές:

 • Διαχειριστική Επιτροπή
 • Συμβούλιο Προσφορών
 • Τεχνική Επιτροπή
 • Επιτροπή Δημόσιας Υγείας & Καθαριότητας
 • Επιτροπή Προσωπικού
 • Επιτροπή Πολιτιστικών θεμάτων
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Αθλητισμού και Νεολαίας
 • Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων
 • Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων
 • Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
 • Επιτροπή Προσφυγικών Θεμάτων
 • Επιτροπή Προσφορών
 • Εκτελεστική Επιτροπή
 • Επιτροπή Πρόσληψης Εργατών
 • Επιτροπή Ανάπτυξης Παλαιού Πυρήνα
 • Ειδική Επιτροπή για τη Λαϊκή Αγορά
 • Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου έργου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Η Δημοτική Υπηρεσία αποτελείται από 99 υπαλλήλους και 178 εργάτες. Τη Γενική Διεύθυνση έχει ο Δημοτικός Γραμματέας. Η Υπηρεσία διαχωρίζεται στα ακόλουθα τμήματα/τομείς, των οποίων προΐστανται αντίστοιχοι Προϊστάμενοι:

 • Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού
 • Οικονομικό Τμήμα
 • Τεχνικό Τμήμα, στο οποίο υπάγονται ο Τομέας Αδειών και Διαίρεσης Γης, καθώς και Τομέας Κατασκευών και Συντήρησης
 • Τμήμα Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης
 • Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας
 • Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πληροφόρησης

Ο Δήμος διαθέτει επίσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών και Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Ωράριο Λειτουργίας Δήμου:

Δευτέρα – Παρασκευή 07:30/08:00 – 15:00/15:30
(με ευέλικτο ωράριο 30 λεπτών)


Ωράριο Λειτουργίας Δημοτικού Ταμείου:

Δευτέρα – Παρασκευή  8.00 – 14.00


ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών (ΓΕΔ) δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 1997 με απώτερο σκοπό να προσφέρει στο δημότη τη δυνατότητα για άμεση επαφή του με τη Δημοτική Υπηρεσία, για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του ιδίου σε σχέση με παράπονο ή αίτημα που έχει ή με εισήγηση που επιθυμεί να υποβάλει για θέματα της αρμοδιότητας του Δήμου.

Η επικοινωνία με το ΓΕΔ μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο, είτε κατά τις εργάσιμες ώρες με επίσκεψη στο Δήμο (διεύθυνση:Λεωφ. Στροβόλου 100 2094 Στρόβολος) ή στο τηλεφωνικό κέντρο/Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών:  22470470, είτε οποτεδήποτε με επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο: municipality@strovolos.org.cy

Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε μη εργάσιμες ώρες (όπως για την απομάκρυνση ψόφιων ζώων από δρόμους ή για άλλα περιστατικά που αφορούν κυρίως τη δημόσια υγεία και την καθαριότητα), απασχολείται ειδικό συνεργείο (stand-by) με το οποίο μπορεί ο καθένας να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 99643044. Υπάρχει διαθέσιμο από Δευτέρα μέχρι Παρακευή 06:30 – 21:00. Το Σάββατο και Κυριακή από 08:00 – 21:00.
 


Ομάδα Πρόληψης και Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης
 
ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα - Παρασκευή:

      
7:00 -  14:00

Δώρος Χρίστου – Περιοχή:Γ, Νότια πλευρά Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, περιοχή Γ.Σ.Π., σύνορα με Δήμο Λακατάμιας.
 
99 637091

Νεοκλής Νεοκλέους – Περιοχή:ΣΤ, Δυτική πλευρά οδού Καντάρας, Βόρεια πλευρά Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Αρχάγγελος.
 
99 637085

Στέλιος Θεοφάνους – Περιοχή:Β, Ανατολική πλευρά οδού Καντάρας, Βόρεια πλευρά Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Δυτική πλευρά οδού Αθηνών.
 
99 637092

Περιοχή:Α, Παλαιός Στρόβολος, Παρισσινός.
 
22 470590 (προσωρινά)

Στέλιος Φλουρή – Περιοχή:Ε, Βόρεια πλευρά Λεωφ. Αθαλάσσης, σύνορα με Δήμο Λευκωσίας, Παλαιά Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου.
 
99 380700

Άγγελος Σώζου – Περιοχή:Δ, Νότια πλευρά Λεωφ. Αθαλάσσης, Βόρεια πλευρά Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Ανατολική πλευρά οδού Αθηνών.
 
99 206758

 


Κατηγορία: Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δήμοι
Υποκατηγορία:  Δήμοι Επαρχίας Λευκωσίας


Τελευταία Ενημέρωση: 17/5/2016 1:29:57 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ