Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελεί μία ακμάζουσα κοινότητα, η οποία απαρτίζεται από Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Ελλαδίτες και ξένους επιστήμονες, που διακρίθηκαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, καθώς και σε άλλα αξιόλογα πανεπιστήμια. Οι επιστήμονες αυτοί είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή, κεφαλαιοποίηση και διάχυση της γνώσης. Παρά το σύντομο ιστορικό του σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει κερδίσει την εκτίμηση τόσο της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και της κυπριακής κοινωνίας.
 
Όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992, το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών αποτελούνταν από 486 προπτυχιακούς φοιτητές. Tο Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά (επιπέδο μάστερ και διδακτορικό) προγράμματα σε όλα τα τμήματα, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ήταν εγγεγραμμένοι 4691 προπτυχιακοί και  1549 μεταπτυχιακοί φοιτητές (σύνολο 6240).
 
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν οκτώ σχολές, 22 τμήματα και επτά ερευνητικές μονάδες:
  • η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με τρία τμήματα και το Κέντρο Γλωσσών
  • η Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών με πέντε τμήματα και το Ωκεανογραφικό Κέντρο,
  • η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής με τέσσερα τμήματα και το Κέντρο Σπουδών Φύλου*,
  • η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης με δύο τμήματα, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και την Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών,
  • η Πολυτεχνική Σχολή με τέσσερα τμήματα, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος και την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας
  • η Φιλοσοφική Σχολή με τρία τμήματα και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
  • η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • και η Ιατρική ΣΧολή
* το Κεντρό Σπουδών Φύλου υπάγεται, επίσης, και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Κατηγορία: Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Υποκατηγορία:  Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή (Δημόσια)


Τελευταία Ενημέρωση: 11/10/2013 12:06:25 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ