Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Οι σκοποί του Οργανισμού, όπως καθορίζονται από τον ιδρυτικό νόμο Ν. 33(Ι)/94, υλοποιούνται με την συνεχή αναβάθμιση και επιτυχή ροή των προσφερόμενων Προγραμμάτων του στους νέους. Η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας σε πέντε Τομείς στόχο έχει την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις σημερινές ανάγκες των νέων για την επίτευξη των σκοπών του. Οι πέντε Τομείς Δράσης του Οργανισμού είναι:
 
Τομέας Έργων Υποδομής για τη Νεολαία
 
1. Πολύκεντρα Νεολαίας
2. Κέντρα Πληροφόρησης Νέων
3. Παιγνιοθήκες
4. Ξενώνας Νέων
5. Χώρος Φεστιβάλ
 

Τομέας Εξειδικευμένων Προγραμμάτων και Εκστρατειών
 
1. Έργο "Πρωτοβουλίες Νέων"
2. Εκστρατείες, σεμινάρια, συνέδρια, εκδηλώσεις
3. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νέοι
 

Τομέας Πρόληψης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 
1. Κέντρα Πρόληψης "Μικρή Άρκτος"
2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ
3. Γραμμή στήριξης και συμβουλευτικής 1410
4. Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
 

Τομέας Διαχείρισης του προγράμματος της Ε.Ε. "Νέα Γενιά σε Δράση"
 
1. Δράση 1 - Νεολαία για την Ευρώπη
2. Δράση 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
3. Δράση 3 - Νεολαία στον Κόσμο
4. Δράση 4 - Συστήματα υποστήριξης της Νεολαίας
5. Δράση 5 - Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας
 

 
Τομέας Γενικών Θεμάτων
 
1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - Φοιτητική Ταυτότητα
2. Eurodesk
3. Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Κατηγορία: Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Υποκατηγορία:  Συμβούλια - Οργανισμοί


Τελευταία Ενημέρωση: 14/1/2016 7:44:46 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ