Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Η Δική σας Συνεισφορά είναι πολύτιμη  


Η Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ) παρέχει στα μέλη της (επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και στον οποιοδήποτε πολίτη) μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι η Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με» θα αποφέρει σημαντικό όφελος στον κάθε πολίτη αλλά και στους φορείς που θα την αξιοποιήσουν, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο και το κόστος που χρειάζονται είτε για να ενημερώσουν είτε για να προωθήσουν τις δικές τους δραστηριότητες, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητά τους.
 
Η επιτυχία του Έργου εξαρτάται αποκλειστικά από την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση που η Υπηρεσία θα προσφέρει, ώστε αυτή να καταστεί αξιόπιστο εργαλείο για τους πολίτες.  Είναι σημαντικό, ως εκ τούτου, να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση της Υπηρεσίας και ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.
 
Υπό το φως των πιο πάνω, οργανώσεις, σύνδεσμοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που επιθυμούν να ενταχθούν ως φορείς της Υπηρεσίας για να καταχωρούν τις δικές τους ανακοινώσεις / εκδηλώσεις, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα.
http://www.kepa.gov.cy/em
nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy
Από: 1/1/2013  
Μέχρι: 31/12/2021


Τελευταία Ενημέρωση: 5/5/2017 9:07:53 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ