Διαγραφή Λογαριασμού
Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού σας από τη Διαδικτυακή Υπηρεσία Ενημέρωσέ με, παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε ένα εκ των δύο πιο κάτω στοιχείων:
Όνομα Χρήστη (Username): 
Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email): 
ή