Εγγραφή νέας επιχείρησης στο Ευρετήριο CyExports

CyExports: Νέα Δωρεάν Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας για προώθηση των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό

 

www.kepa.gov.cy/cyexports


ΠΡΟΣ: Επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες για προώθησή τους στο εξωτερικό.

Αγαπητή/ε φίλη/ε,

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έργου "Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε" ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας δωρεάν Διαδικτυακής Υπηρεσίας "CyExports", η οποία θα αποτελέσει ένα ενιαίο ευρετήριο κυπριακών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με απώτερο στόχο την προώθησή τους στο εξωτερικό.


Σε περίπτωση που επιθυμείτε η επιχείρησή σας να συμπεριληφθεί στο Ευρετήριο "CyExports", παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω αίτηση συμμετοχής.