Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με» (ΔΥΕΜ): Η Άποψή σας Μετράει
Στην προσπάθειά μας για το συνεχή εμπλουτισμό της Διαδικτυακής Υπηρεσίας "Ενημέρωσέ με" (ΔΥΕΜ), σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, καθορίζοντας τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις για την περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της ΔΥΕΜ.
 
1. Πόσο εύχρηστη βρίσκετε τη ΔΥΕΜ;