Δωρεάν υπηρεσία αξιολόγησης και βελτίωσης Βιογραφικού Σημειώματος από εξειδικευμένους συμβούλους.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει το Βιογραφικό του Σημείωμα Europass συμπληρώνοντας τα πιο κάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο*: 
 
Τηλέφωνο*: 
 
Email*: 
 
Επισύναψη αρχείων (σε μορφή WORD ή PDF)*: 
BrowseUpload
 

Επισυνάψετε το Βιογραφικό Σημείωμα Europass για εξέταση / βελτίωση, σε μορφή word ή pdf. Επιπρόσθετα, εάν επιθυμείτε εξέταση και συνοδευτικής επιστολής, επισυνάψετε και το σχετικό αρχείο, επίσης σε μορφή word ή pdf.