Διαδικτυακή Υπηρεσία Ενημέρωσέ με

   Ξεκινούμε ξανά …

         πιο δυναμικά ...

               για την πληρέστερη ενημέρωσή σας!

H Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσέ με» έχει μετακινηθεί στην ιστοσελίδα www.kepa.gov.cy/em.

Μέσω της νέας Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με», όχι μόνο το Κέντρο Παραγωγικότητας, αλλά ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τον κάθε επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και οποιοδήποτε πολίτη υπεύθυνα για όλα τους τα τελευταία νέα και εξελίξεις.