Δωρεάν Εργαστήρια Europass διάρκειας 3,5, 4,5 και 8 ωρών στη Λευκωσία

Λάβετε μέρος στα Δωρεάν Εργαστήρια Europass διάρκειας 3, 4,5 και 8 ωρών

Τα προγραμματισμένα Εργαστήρια για τον μήνα Δεκέμβριο έχουν ως εξής:

 
Κωδικός Εργαστηρίου Ημερομηνία Εργαστηρίου Ώρα έναρξης και λήξης Διεύθυνση Υλοποίησης Υπεύθυνη για επικοινωνία Εκπαιδευτής
Εργαστήρια διάρκειας 3,5 ωρών
 
SW36 15/12/2017 8:30 – 12:15 Ίμβρου 16
1055 Λευκωσία
Κυριακίδου Ντανιέλλα 22466633 Αλέξανδρος Ταμπάκης
Εργαστήρια διάρκειας 4,5 ωρών
 
MW4 18/12/2017 08:30 – 13:15 Ίμβρου 16
1055 Λευκωσία
Κυριακίδου Ντανιέλλα 22466633 Αλέξανδρος Ταμπάκης

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο που αναγράφεται πιο κάτω αλλά και στα τηλέφωνα των υπεύθυνων για επικοινωνία. 
http://www.mmclearningsolutions.com/
enquiries@mmclearningsolutions.com
Από: 14/12/2017  
Μέχρι: 18/12/2017


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου