Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
Το συγκεκριμένο προφίλ έχει δημιουργηθεί για την καταχώριση άλλων προγραμμάτων κατάρτισης, ανακοινώσεων, εκδηλώσεων, τελευταίων νέων και εξελίξεων που αφορούν οργανισμούς που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα στην Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης.
Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2016 12:46:22 μμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ