Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
Το συγκεκριμένο προφίλ έχει δημιουργηθεί για την καταχώριση άλλων:
  • προγραμμάτων κατάρτισης
  • ανακοινώσεων
  • εκδηλώσεων
  • τελευταίων νέων και εξελίξεων
που αφορούν οργανισμούς που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα στην Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης.

Κατηγορία: Άλλοι Φορείς
Υποκατηγορία:  Άλλοι Οργανισμοί


Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2016 12:46:22 μμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ