Ανακοινώσεις: Skip Navigation Links
Τελευταία Ενημέρωση: 11/7/2020 - 11/8/2020 (24)
NEW! WEBINAR ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανεργους 18-55 ετών (1/12-15/12/2020, 09:00-12:15_ ΙΓ). - AWD2020/ WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 15 ωρών για την εκμάθηση της Advanced Word σε άτομα που έχουν καλή εξοικείωση με την word ή έχουν συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων στην Word διάρκειας 18 ωρών.

Τελευταία Ενημέρωση: 10/8/2020 1:45:13 μμ
NEW WEBINAR! WORD για Εργαζόμενους και Άνεργους(18-55 ετών) (10/11-27/11/2020, 09:00-12:15_IΓ) - WD2020/-- WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών για την εκμάθηση της WORD

Τελευταία Ενημέρωση: 10/8/2020 1:38:02 μμ
NEW WEBINAR! WORD για Εργαζόμενους και Άνεργους (18-59 ετών) (8/9-25/9/20, 09:00-12:15_ΙΓ) - WD2020/-- WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών για την εκμάθηση της WORD

Τελευταία Ενημέρωση: 10/8/2020 12:38:10 μμ
NEW WEBINAR! Social Media για Εργαζόμενους και 'Ανεργους (20-56 ετών), (24/9-7/10/20, 09:00-12:15_ΔΚ). - SM2020/2 WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης στα Social Media (Κοινωνικά Δίκτυα) διάρκειας 15 ωρών Σκοπός του προγράμματος είναι η εγγραφή και εκμάθηση σωστής χρήσης διαφόρων δημοφιλών κοινωνικών δικτύων (social media) όπως το Facebook, Instagram, Twitter, Youtube και LinkedIn για επαγγελματικούς λόγους.

Τελευταία Ενημέρωση: 6/8/2020 2:55:43 μμ
NEW WEBINAR Προγραμματισμός SQL (18-56 ετών), 5/10/20-02/11/20, 14:00-17:15_ΔΚ. - SQL2020/01-WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γλώσσα προγραμματισμού SQL για αλληλεπίδραση με βάσεις δεδομένων και συμπεριλαμβάνει εκμάθηση στις 4 βασικές εντολές SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE για σωστή και αποτελεσματική αλληλεπίδραση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων (relational databases) με τη χρήση των εργαλείων MS Visual Studio και SQL Server.

Τελευταία Ενημέρωση: 3/8/2020 4:19:14 μμ
NEW WEBINAR WORD για Εργαζόμενους και Άνεργους(18-56 ετών) (5/10-22/10/20, 09:00-12:30_ΜΔ) - WD2020/3 WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών για την εκμάθηση της WORD. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι οι συμμετέχοντες να έχουν πολύ καλή εξοικείωση με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ή να έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Ψηφιακές Δεξιότητες.

Τελευταία Ενημέρωση: 3/8/2020 3:53:42 μμ
NEW WEBINAR! ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανεργους(18-55 ετών) (2/11-16/11/20, 16:00-19:30_ ΜΔ). - AWD2020/6WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 15 ωρών στην Advanced Word. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι οι συμμετέχοντες να έχουν συμπληρώσει πριν την ένταξη τους στο πρόγραμμα αυτό, τον πρώτο κύκλο μαθημάτων στην Word διάρκειας 18 ωρών (Μicrosoft Word Basic)

Τελευταία Ενημέρωση: 3/8/2020 3:39:32 μμ
NEW WEBINAR! ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανεργους (18-55ετών) (7/9/20-21/9/20, 9:00-12:30_ΜΔ). - AWD2020/4WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 15 ωρών για την εκμάθηση της Advanced Word. Aπαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι οι συμμετέχοντες να έχουν συμπληρώσει το πρώτο επίπεδο μαθημάτων στην Word διάρκειας 18 ωρών (Microsoft Word).

Τελευταία Ενημέρωση: 3/8/2020 3:30:30 μμ
NEW WEBINAR! ADVANCE WORD για Εργαζόμενους και 'Ανεργους(20-56 ετών) (19/10-29/10/20, 9:00-12:15_ ΔΚ). - AWD2020/5WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 15 ωρών για την εκμάθηση της Advanced Word σε άτομα που έχουν πολύ καλή εξοικείωση με την word ή έχουν συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο μαθημάτων στην Word διάρκειας 18 ωρών (WORD BASIC).

Τελευταία Ενημέρωση: 3/8/2020 3:15:53 μμ
ΑΚΥΡΩΣΗ Εργαστήρι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Λευκωσία 27 & 31/07/20 (15:30-19:00_ΙΓ). - ΗΔ2020/01-ΛΕΥ
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Εργαστήρι διάρκειας 6 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων...

Τελευταία Ενημέρωση: 27/7/2020 3:43:23 μμ
NEW - WEBINAR "Advanced Excel" για Εργαζόμενους & 'Ανεργους (21-55 ετών), 14/12, 16/12, 17/12 & 21/12/2020. 09:00-13:00_ΔΚ - AXL2020/01 WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης διάρκειας 15 ωρών για την εκμάθηση AdvancedExcel. Απαραίτητη προυπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι η γνώση της Excel basic. Πρόσθετα, χρείαζεται να υπάρχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα Microsoft Excel (κατα προτίμηση η έκδοση του 2016 ή νεώτερη).

Τελευταία Ενημέρωση: 24/7/2020 12:38:37 μμ
NEW WEBINAR "Microsoft Project" για Εργαζόμενους & 'Ανεργους (21-55 ετών),25/11, 26/11, 30/11 & 02/12/2020, 09:00-12:15_ΔΚ. - MPR2020/01-WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών για την εκμάθηση "Microsoft Project". ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Η MICROSOFT PROJECT (προτείνεται η Έκδoση 2016 ή νεότερη)

Τελευταία Ενημέρωση: 24/7/2020 12:32:40 μμ
NEW WEBINAR "Microsoft Powerpoint για Εργαζόμενους & 'Ανεργους (21-55 ετών)", 08/10, 12/10, 14/10 & 15/10/2020, 09:00-12:15_ΔΚ. - MP2020/02 WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών για την εκμάθηση "Microsoft Powerpoint". ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Η MICROSOFT POWERPOINT (προτείνεται η Έκδoση 2016 ή νεότερη)

Τελευταία Ενημέρωση: 24/7/2020 9:36:57 πμ
NEW WEBINAR "Microsoft Access" για Εργαζόμενους & 'Ανεργους (21-55 ετών), 16/09, 17/09, 21/09 & 23/09/2020, 09:00-12:15_ΔΚ. - MA2020/01 WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών για την εκμάθηση "Microsoft Access" για τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ Η MICROSOFT ACCESS (προτίνεται η Έκδιση 2016 ή νεότερη).

Τελευταία Ενημέρωση: 24/7/2020 9:35:45 πμ
NEW - WEBINAR "Powersoft Accounting" για Εργαζόμενους & Άνεργους (21-55 ετών), 03/12, 07/12, 09/12 & 10/12/20, 09:00-12:15_ΔΚ. - PSA2020/01-WEB
Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Δωρεάν ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ πρόγραμμα εκμάθησης "Powersoft Accounting", συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Συγκεκριμένα, εκμάθηση Λογισμικού Powersoft365 για κάλυψη λογιστικών αναγκών (accounting requirements / responsibilities) οποιασδήποτε επιχείρησης.

Τελευταία Ενημέρωση: 24/7/2020 9:34:47 πμ
12
Page Size:Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ