Όνομα/Θέση

Τηλέφωνο

Φαξ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Μαρία Νικολάου Χρίστου
Ανώτερη Λειτ. Παραγωγικότητας

22806115

22376872

mnicolaou@kepa.mlsi.gov.cy

Νίκος Φιλίππου
Λειτ. Παραγωγικότητας A´

22806111

22376872

nphilippou@kepa.mlsi.gov.cy

Δρ Χριστόφορος Μαρκίδης
Λειτ. Παραγωγικότητας

22806158

22376872

cmarkides@kepa.mlsi.gov.cy

Μελίνα Νεοφύτου
Λειτ. Παραγωγικότητας 

22806109

22376872

mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

Σοφία Ευριπίδου
Λειτ. Παραγωγικότητας

22806166

22376872

sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy

Χριστιάνα Χριστοδούλου
Λειτ. Παραγωγικότητας

22806119

22376872

cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy

Βαθούλα Παναγή Αντωνιάδου
Λειτ. Παραγωγικότητας

22806159

22376872

vantoniadou@kepa.mlsi.gov.cy