«Ο σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε προσκαλεί να διαβείς το σπίτι της σοφίας του, αλλά σε οδηγεί στο κατώφλι του δικού σου μυαλού» Καχλίλ Γκιπράν

 

H παραγωγικότητα στην εκπαίδευση σημαίνει ότι ένας μαθητής επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, επιδόσεις, συμπεριφορές με λιγότερους πόρους, δηλαδή χρόνο, υλικά, ενέργεια. Σαφώς, ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ σημαντικός στη διαμόρφωση κουλτούρας παραγωγικότητας στους μαθητές, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Τους βοηθά να γίνουν πιο παραγωγικοί τόσο όσον αφορά στις σχολικές τους επιδόσεις όσο και στην προσωπική τους ζωή. Παροτρύνοντας τους μαθητές να είναι παραγωγικοί προσθέτει τόσο στη δικιά τους αυτοεκτίμηση όσο και στο ζήλο τους για σωστή και αποτελεσματική εκπαίδευση.

 

Η Παραγωγικότητα βοηθά τον κάθε μαθητή να μελετά πιο αποτελεσματικά, ξοδεύοντας λιγότερο χρόνο και λιγότερους πόρους. Χρήση των σωστών βοηθημάτων, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, αναζήτηση συνεργασίας είναι μερικές από τις μεθόδους για βελτίωση του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή την απόκτηση περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό η καθημερινότητα γίνεται ευκολότερη και πιο ευχάριστη.

 

Διαγωνισμός «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση»

 

Ο διαγωνισμός «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση» δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με την έννοια της παραγωγικότητας και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ταυτόχρονα επιδιώκει όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η καινοτομία, η συνεργασία και ομαδικότητα αναπτυχθούν στους μαθητές που λαμβάνουν μέρος. Η εμπλοκή τους σε πρακτικές εργασίες συμβάλει στη διαμόρφωση από τους μαθητές θετικής στάσης και συμπεριφορά ως προς την παραγωγικότητα.


1ος Διαγωνισμός  «Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση» - απευθυνθείτε στην Επικοινωνιακή Εκστρατεία για περισσότερες πληροφορίες και δημοσιεύσεις

Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι: Συμμέτοχοι στην Ανάπτυξη

Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2010