Αρχική Σελίδα

Εκστρατεία Προώθησης του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών
στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) ανακοινώνουν την έναρξη της εκστρατείας προώθησης του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του Συστήματος είναι πολλαπλά. Η ηλεκτρονική πληρωμή των εισφορών βελτιώνει την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μειώνοντας την ταλαιπωρία και τη σπατάλη παραγωγικού χρόνου.

Το σλόγκαν της εκστρατείας είναι «Κάν’ το Ηλεκτρονικά!». Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώνει τις εισφορές του στις ΥΚΑ από τον υπολογιστή του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από όπου κι αν βρίσκεται. Γρήγορα, απλά, με ασφάλεια!

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία σας στην προσπάθειά μας.


        www.pay.sid.mlsi.gov.cy