Επικοινωνία

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, πληροφορούν το κοινό ότι από τις 15/12/2015 λειτουργεί Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) και το κοινό μπορεί να καλεί στον αριθμό 22009009.

Το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.


        www.pay.sid.mlsi.gov.cy