Οδηγίες Χρήσης

Προτού προχωρήσετε στη διαδικασία πληρωμής εισφορών, είναι χρήσιμο να μελετήσετε προσεκτικά τις Πληροφορίες Πληρωμής.

Οδηγίες Χρήσης
Δείτε τις πιο κάτω Οδηγίες Χρήσης, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να διεκπεραιώσετε ηλεκτρονικά την πληρωμή των εισφορών σας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γρήγορα, απλά, µε ασφάλεια!:

  Οδηγίες Πρόσβασης στο Σύστημα και Αλλαγής Κώδικα Πρόσβασης

  Οδηγίες Χρήσης για χρήστες που πληρώνουν εισφορές μόνο για ένα Εργοδότη

  Οδηγίες Χρήσης για χρήστες που πληρώνουν εισφορές μόνο για ένα Αυτοτελώς Εργαζόμενο

  Οδηγίες Χρήσης για χρήστες που διαχειρίζονται πέραν του ενός Εργοδότη / Αυτοτελώς Εργαζόμενο

Βίντεο
Δείτε τα πιο κάτω σύντομα βίντεο για την καθοδήγησή σας στον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτυακού Συστήματος πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Σύντομο βίντεο για χρήστες που πληρώνουν εισφορές μόνο για ένα Εργοδότη

  Σύντομο βίντεο για χρήστες που πληρώνουν εισφορές μόνο για ένα Αυτοτελώς Εργαζόμενο
Το εν λόγω βίντεο θα ετοιμαστεί και αναρτηθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών.

  Σύντομο βίντεο για χρήστες που διαχειρίζονται πέραν του ενός Εργοδότη / Αυτοτελώς Εργαζόμενο
Το εν λόγω βίντεο θα ετοιμαστεί και αναρτηθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών. 

Επιπρόσθετα, μπορείτε να δείτε ένα βίντεο που παρουσιάζει τις δυνατότητες του Συστήματος κάνοντας κλικ εδώ.


        www.pay.sid.mlsi.gov.cy