Υλικό Προώθησης

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ:

Παρακαλούμε όπως συμβάλετε στην προσπάθειά μας για την προώθηση του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους πιο κάτω τρόπους:

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία σας στην προσπάθειά μας.


        www.pay.sid.mlsi.gov.cy