Ιστοσελίδες Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου

 

Επίσημη ιστοσελίδα Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου: www.mlsi.gov.cy/kepa

 

Άλλες Ιστοσελίδες του Κέντρου Παραγωγικότητας:

  Ενημέρωσέ με   Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου  
 

Μέσω της υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τον κάθε επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και οποιοδήποτε πολίτη υπεύθυνα για όλα τους τα τελευταία νέα και εξελίξεις.

www.kepa.gov.cy/em

 

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Μαΐου 2005.

www.kepa.gov.cy/europass

 

 
  Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης   Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης  
 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι το διεθνές/περιφερειακό σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

www.kepa.gov.cy/mim

 

Μέσω της Κυπριακής Πύλης Διά Βίου Μάθησης, οι διάφοροι φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σας ενημερώνουν υπεύθυνα για τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουν, καθώς επίσης και για τα τελευταία νέα και εξελίξεις στο σημαντικό τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

www.kepa.gov.cy/mathisi

 
  Κάν' το Ηλεκτρονικά   Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε  
 

Διαδικτυακός Χώρος για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο.

www.kepa.gov.cy/egov

 

Το Έργο “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, σας προσφέρει πολύπλευρη στήριξη σε θέματα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

www.kepa.gov.cy/diktiothite

 
  e-Gnosis   Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥΠΕΠ)  
 

Ένα διαδικτυακό σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) για την προώθηση της διά βίου μάθησης και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας.

www.e-gnosis.gov.cy

 

Ένας Ενιαίος, Περιεκτικός Διαδικτυακός Χώρος για την Εξυπηρέτηση και Στήριξη των Κυπριακών Επιχειρήσεων.

www.kypep.gov.cy/

 
  Προώθηση Σύγχρονων και Ευέλικτων Μορφών Απασχόλησης   Ανάπτυξη Κουλτούρας Παραγωγικότητας  
 

Στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση, το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου υλοποιεί το έργο της προώθησης ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

www.eveliktes.kepa.mlsi.gov.cy

 

Μέσω του Εθνικού Προγράμματος  Παραγωγικότητας, το ΚΕΠΑ ανανεώνει την υπόσχεσή του για συνεχή προσπάθεια προώθησης και εμπέδωσης της παραγωγικότητας στον κάθε επιχειρηματία, διευθυντικό στέλεχος και εργαζόμενο.

www.kepa.gov.cy/paragogikotita

 

 
  Skills Cyprus   Cyprus Exports  
 

Ο διαγωνισμός δεξιοτήτων Euroskills οργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επίδειξη της ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη.

www.kepa.gov.cy/skillscyprus

 

Connecting Global Buyers to Cypriot Suppliers. The Cyprus Export Portal (CyEP) introduces Cypriot exporters of products and services to buyers around the world, while helping Cypriot companies increase their presence in the global marketplace.

www.kepa.gov.cy/cyexports

 
 

To ΚΕΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 
Γενικά για το ΚΕΠΑ:                        
Ενημέρωσέ με      
Ενημερώνονται αυτόματα με όλες τις ανακοινώσεις / εκδηλώσεις που αναρτούνται στο Ενημέρωσέ με.
Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε      
Κυπριακή Πύλη Διά Βίου Μάθησης

 

Cyprus Exports
Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης                  
Europass