Ιστοσελίδες Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου

 

Επίσημη ιστοσελίδα Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου: www.mlsi.gov.cy/kepa

 

Άλλες Ιστοσελίδες του Κέντρου Παραγωγικότητας:

  Ενημέρωσέ με   Εθνικό Κέντρο Europass Κύπρου  
 

Μέσω της υπηρεσίας «Ενημέρωσέ με» ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί εταίροι και άλλοι αρμόδιοι φορείς ενημερώνουν τον κάθε επιχειρηματία, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο και οποιοδήποτε πολίτη υπεύθυνα για όλα τους τα τελευταία νέα και εξελίξεις.

www.kepa.gov.cy/em

 

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Μαΐου 2005.

https://europasscyprus.net/

 

 
  Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης   Πύλη Διά Βίου Μάθησης  
 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι το διεθνές/περιφερειακό σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

https://www.mim.ac.cy/

 

Μέσω της Πύλης Διά Βίου Μάθησης, το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρουοι σας ενημερώνει για τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρει, καθώς επίσης και για τα τελευταία νέα και εξελίξεις στο σημαντικό τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

www.e-gnosis.gov.cy/training

 
  e-Gnosis   Skills Cyprus  
 

Ένα διαδικτυακό σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) για την προώθηση της διά βίου μάθησης και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου μας.

www.e-gnosis.gov.cy

 

Ο διαγωνισμός δεξιοτήτων Euroskills οργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για επίδειξη της ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας και της δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη.

www.kepa.gov.cy/skillscyprus