Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Αρχική Σελίδα

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προώθηση των Δεξιοτήτων (WorldSkills Europe). Κυριότερη δραστηριότητα του WSE είναι η ανά διετία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού EuroSkills, ο οποίος προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επίδειξης της ποιότητας, της κατασκευαστικής αρτιότητας  και της δεξιοτεχνίας στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός εστιάζεται στα επαγγέλματα και δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προσέλκυση περισσοτέρων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα.

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) διοργανώνει από το 2010 ανά διετία τον Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus για τη επιλογή των καλύτερων ατόμων για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Euroskills. Στόχοι αυτής της διοργάνωσης, είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο, η προώθηση της αριστείας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής στον 5ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων επιλέξετε το σύνδεσμο "5ος Εθνικός Διαγωνισμός" στα αριστερά.