Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Το Κέντρο Παραγωγικότητας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ανακοινώνουν τη διοργάνωση:
  1. Εργαστηρίων διάρκειας 6 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  2. Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 27 ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.
  3. Προγραμμάτων κατάρτισης για εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων για πρόσωπα τρίτης ηλικίας (60 και άνω)α) σε περιβάλλον Windows (24 ώρες) β) σε περιβάλλον Android (15 ώρες) γ) σε περιβάλλον iOS (15 ώρες)
  4. Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 3 ωρών στην Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Βασικό Επίπεδο), στο οποίο  καλύπτονται μεταξύ άλλων: oι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, τα κακόβουλα λογισμικά, οι ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και προστασία καταναλωτή, τα κοινωνικά δίκτυα και το ηλεκτρονικό έγκλημα.
  5. Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών στην Word.
  6. Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 18 ωρών στην Excel.
  7. Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 12 ωρών στην Powerpoint.
Όλα τα εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις. Στους συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν με επιτυχία το κάθε πρόγραμμα δίδεται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι ημερομηνίες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των προγραμμάτων παρουσιάζονται στο Ημερολόγιο Προγραμμάτων. Πατώντας στον τίτλο του κάθε προγράμματος μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα. Πατώντας εγγραφή από το σημείο αυτό μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα παρουσιαστεί. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές και τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 24812350, 25873588 και 22806114.

Για να μεταβείτε στο Ημερολόγιο Προγραμμάτων κάνετε κλικ εδώ.
 
Τελευταία Ενημέρωση: 2/9/2019 10:50:49 πμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ