Έργο Προώθησης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Το Έργο έχει ολοκληρωθεί. 
 

Για να ενημερωθείτε και να προχωρήσετε σε εγγραφή σας σε προγράμματα κατάρτισης που σας ενδιαφέρουν, επισκεφθείτε την πιο κάτω διεύθυνση:
https://www.e-gnosis.gov.cy/training/eskills

 
Τελευταία Ενημέρωση: 21/9/2021 8:34:57 πμ
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2016

      

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ